Ett urval av våra större kunder:

  • ACAB Applied Composites AB
  • FMV (Försvarets Materielverk)
  • SAAB, Linköping