Vårt företag startade i december 2007 och är en avknoppning från tidigare Saab Aerotech, i Linköping, Östergötland.
Vi har 20 års erfarenhet av kalibrering inom längd och kraftmoment. Våra egna, c:a 50 st. kalibreringsföreskrifter följer svensk standard. Tack vare stor erfarenhet av kunder inom flygindustrin, vet vi vad god kvalitet innebär.
Vi finns på MalmenTeknikcentrum alldeles intill det anrika flygfältet Malmen strax utanför Linköping.

Kalibrering av precisionsvåg